chào mừng đại hội
các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ XIV

Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 họp nhằm phổ biến kịch bản tổ chức Đại hội
Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 họp nhằm phổ biến kịch bản tổ chức Đại hộiSáng 31/8/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) đã họp nhằm phổ biến kịch bản cho toàn thể các thành phần tham gia phục vụ Đại hội Asosai 14.
Diễn tập phục vụ Đại hội ASOSAI 14
Diễn tập phục vụ Đại hội ASOSAI 14Ngày 21/8/2018, Ban Tổ chức Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) đã tổ chức diễn tập tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC) Mỹ Đình, Hà Nội. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đến dự và chỉ đạo buổi diễn tập.
Rà soát rút kinh nghiệm công tác diễn tập và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14
Rà soát rút kinh nghiệm công tác diễn tập và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14Sáng 22/8/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức Đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI 14) nhằm rà soát, rút kinh nghiệm sau đợt diễn tập ngày 20-21/8/2018 vừa qua.
Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền họp rà soát lại các công việc đã triển khai và chuẩn bị cho các công việc trong thời gian tới cho Đại hội ASOSAI 14
Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền họp rà soát lại các công việc đã triển khai và chuẩn bị cho các công việc trong thời gian tới cho Đại hội ASOSAI 14Ngày 16/8/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền (Tiểu ban) phục vụ Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) 14 đã tổ chức cuộc họp rà soát các công việc đã triển khai thực hiện đến trung tuần tháng 8/2018 và cho ý kiến về các công việc được triển khai trong thời gian tới. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.
Tiểu ban Nội dung - Thư ký đã tổ chức Khóa tập huấn công tác thư ký cho Tổ thư ký tham gia phục vụ Đại hội ASOSAI 14
Tiểu ban Nội dung - Thư ký đã tổ chức Khóa tập huấn công tác thư ký cho Tổ thư ký tham gia phục vụ Đại hội ASOSAI 14Chiều 14/8, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Nội dung - Thư ký đã tổ chức Khóa tập huấn công tác thư ký cho Tổ thư ký tham gia phục vụ Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14.

go to top page