chào mừng đại hội
các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ XIV

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả (từ ngày 19-22/9), Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 (ASOSAI 14) đã kết thúc tốt đẹp. Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả đạt được tại ASOSAI 14 và phương hướng triển khai nhằm đạt được những mục tiêu của ASOSAI trong thời gian tới.
Đại hội lần thứ 14 của Tổ chức Kiểm toán Tối cao Châu Á (ASOSAI) đang diễn ra tại Hà Nội, nơi các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm của họ trong kiểm toán môi trường để phát triển bền vững.
Tuyên bố Hà Nội được coi là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tại Hà Nội.
Đại hội lần thứ 14 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã bế mạc vào ngày 22/9 tại Hà Nội, trong đó thông qua Tuyên bố Hà Nội tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 cùng ngày.
Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 (ASOSAI 14) đã kết thúc tốt đẹp. 

go to top page